Hỗ Trợ Trực Tuyến

(083)8392 516 - (083)8353 880

Phòng Kế Toán: (086)2988 124

Phòng Thuế: (086)2988 146

Nổi Bật

noibat

Đơn hàng

Cart Quý khách có 0 sản phẩm

Quảng cáo

Thanh Nghia Mart

Logo Doan

Cong thong tin Giao duc & Dao tao Viet Nam

Bán hàng qua email - điện thoại

Nhằm tiết kiệm thời gian quý báu của Quý khách hàng, Siêu thị Thành Nghĩa và Nhà sách Nguyễn Văn Cừ http://www.sachthanhnghia.com   nhận đơn hàng - bán hàng qua điện thoại- website:

  1. Qua Website: http://www.sachthanhnghia.com    

  2. Đặt hàng qua gọi điện thoại hoặc fax:

Quý khách có thể gọi tới số: 08 38 353 880 

Cung cấp cho chúng tôi những thông tin: Tên sản phẩm hoặc mã số sản phẩm cần mua, họ và tên người nhận hàng, số điện thoại liên hệ, thời gian, địa chỉ giao hàng, cùng các yêu cầu khác để chúng tôi thực hiện thao tác đặt mua hàng giúp quý khách.