Giỏ hàng

Chiến Quốc Sách trong kinh doanh- 88 Kế làm giàu

Thương hiệu: Khác
|
120,000₫

Biên tập : Bích Nguyệt, Nhà Xuất Bản Lao Động

####

Nghề binh lắm quỷ quyệt - Nghề buôn nhiều dối lừa

Biết đất thì sẽ thắng - Chọn được đất thì phát tài

Ngày xưa, Khổng Minh đa mưu chỉ thảnh thơi ngồi tựa bao lơn đốt hương gẩy đàn mà lui được 15 vạn đại quân Tư Mã Ý.

Thời nay, một nhà buôn Mỹ chỉ khai thác một tin nghe lỏm về bệnh ôn dịch gia súc ở Ma rốc đã thu được 9 triệu đô la.

Ông chủ Sony từ tay trắng tạo nên sản nghiệp 20 tỷ

Tất cả mưu mẹo làm giàu quy ở 88 kế lạ trong cẩm nang này.


⊗ p/s: Đặt số lượng nhiều → Hưởng chiết khấu cao!!!!! 

| |
|
Số lượng
STT Tên File Download
1