Giỏ hàng

Thuật gây ảnh hưởng

Thương hiệu: DN SÁCH THÀNH NGHĨA
|
80,000₫

Tác giả: Hoàng Xuân Việt, Nhà xuất bản Thanh Niên

| |
|
Số lượng

Không có cái gì mỉa mai bằng tự do ngôn luận. Ngày xưa người ta không dám tư tưởng tư do. Ngày nay được phép mà người ta không thể tự do tư tưởng được

---- OSWALD SPENGLER----


⊗ p/s: Đặt số lượng nhiều → Hưởng chiết khấu cao!!!!!

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

STT Tên File Download
1