Giỏ hàng

Tiếng Anh dùng trong quản trị nhân sự

Thương hiệu: DN SÁCH THÀNH NGHĨA
|
80,000₫

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Tác giả: Tuấn Kiệt

Phát hành: DN. Sách Thành Nghĩa

| | Download Audio Files
|
Số lượng

Sách có kèm file audio

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

STT Tên File Download
1

Download file