Giỏ hàng

Tìm hiểu về các triều đại Việt Nam

Thương hiệu: DN SÁCH THÀNH NGHĨA
|
150,000₫

Tác giả: TS. Cao Ngọc Lân; ThS. Cao Vũ Minh

####

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy ngàn năm. Từ buổi đầu dựng nước cho đến nền độc lập bây giờ đã trải qua những triều đại với những anh hùng vì dân vì nước. Tất cả đã trở thành niềm tự hào của những ai có trong mình dòng máu Tiên Rồng. 

"TÌM HIỂU CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM" là cuốn sách dựng lại một bức tranh có hệ thống về giai đoạn lịch sử hơn mấy ngàn năm từ lúc Vua Hùng dựng nước đến khi Bảo Đại thoái vị- kết thúc chế độ phong kiến ở đất nước ta.

Ở mỗi triều đại, sách đều đề cập đến ba nội dụng chính là:

  • Hoàn cảnh đất nước dẫn đến sự ra đời của các triều đại.
  • Giai đoạn thịnh trị gắn liền với những vị vua anh minh và những nhân vật nổi tiếng góp phần xây dựng triều đại đó.
  • Giai đoạn suy vong của triều đại và những vị vua tàn bạo hoặc nhu nhược làm mất lòng dân để được thay bằng một triều đại khác.

Cuốn sách ra đời sẽ giúp người đọc hiểu thêm nguồn gốc dân tộc và lịch sử Việt Nam, đáp ứng lời mong dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" 

--------------------

⊗ p/s: Đặt số lượng nhiều → Hưởng chiết khấu cao!!!!!

| |
|
Số lượng
STT Tên File Download
1