Giỏ hàng

Tôi tự học

Thương hiệu: DN SÁCH THÀNH NGHĨA
|
90,000₫

Tác giả: Nguyễn Duy Cần - Thu Giang; 248 trang; khổ: 13*19 cm

| |
|
Số lượng

   Học là để cho đầu óc và tâm hồn càng ngày càng cao hơn, rộng hơn... Có cao, có rộng thì mới tránh được cái nạn "Thiên kiến", "chấp nhất" của những đầu óc hẹp hòi, theo Charles Baudoin, "là những đầu óc không thưởng thức nổi những gì mình không ưa thích". Ông lại nói" "từ sự không có văn hóa đến sự thiên kiến. chỉ có một bước mà thôi". Thật có như vậy.

   Người óc văn hóa cao là người mà tâm hồn thật cao rộng, dung nạp được tất cả mọi ý kiến dị đồng, không có những thành kiến hay tư tưởng một chiều, bao giờ cũng nhìn thấy tất cả mọi mặt trái của sự đời. Bởi vậy, muốn có được một tâm hồn cao rộng ít ra phải có một nền học thức rộng đủ mọi mặt, kiêm cả đông tây, kim cổ. Kẻ nào tin tưởng một cách quả quyết rằng chỉ có mình nắm được chân lý tuyệt đối là kẻ không có lòng khoan dung rộng rãi. Nhất là không thể là một nhà tâm lý sấu săc

-------------------

⊗ p/s: Đặt số lượng nhiều → Hưởng chiết khấu cao!!!!!


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

STT Tên File Download
1